U bent hier

Naakt, preutsheid en schaamte

Door Dirk Lensen op 19 december 2017 - 13:02
Deze morgen verscheen op een facebook-pagina de vraag van iemand of hij op de tijdlijn van iemand anders een tekst mocht schrijven over schaamte. Ik heb gevraagd of we dit mochten overnemen en we kregen de toestemming. Dus deze blogpost zetten we onder zijn eigen naam. Ook dat mocht.

Admin

Schaamte is een onaangename psychosociale emotie ten aanzien van het afwijken van de eigen normen (aantasting van eergevoel, status of trots), en/of de normen van anderen (in verband met de angst om misprezen of niet meer geaccepteerd te worden).
De schaamstreek is het deel van het menselijk lichaam waar zich de liezen en geslachtsorganen bevinden. Het wordt ook wel het kruis genoemd omdat hier de benen en de romp van het lichaam bij elkaar komen. De begrenzing van de schaamstreek ligt tussen de onderkant van de buik en het begin van de bovenbenen aan de voorzijde van het lichaam. De naam "schaamstreek" kan ontstaan zijn vanuit de Bijbelse tekst dat Eva niet van de verboden vrucht af kon blijven en dat Adam en Eva zich na het eten van de verboden vrucht gingen “schamen”. De geschiedenis over naaktheid vertelt over het langzaam uitbannen van het zicht op geslachtsdelen. Ten tijde van Benedictus van Nursia werd dit schaamtegevoel verder doorgevoerd.In vroeger tijden deed men niet zo moeilijk over naaktheid. Tegenwoordig wordt bij de meeste volkeren ondergoed in combinatie met overkleding gebruikt. Rond de 16e eeuw is er een tijd geweest waarin men de penis weliswaar bedekte doch wel duidelijk accentueerde middels een braguette.

Het geheel van de liefdegevoelens (bron: Van Dale).

Het woord erotiek is afgeleid van Eros, een god van de liefde uit de Griekse mythologie. Maar “Sigmund Freud” was degene die het begrip als eerste gebruikte voor zijn idee van gesublimeerde seksualiteit.
Vanwege hun functie in de menselijke seksualiteit worden de geslachtsdelen in de meeste culturen beschouwd als een van de intieme lichaamsdelen van het lichaam en worden daarom niet meer in het openbaar getoond (door de beschaving van de westerse landen aangeleerd moet dat zijn denk ik!). In veel herentoiletten worden schaamschotten geplaatst tussen de urinoirs om te voorkomen dat een gebruiker andermans schaamstreek ziet.

Naaktheid is het niet dragen van kleding.

Kleren dragen is een typisch menselijk gedrag dat voort is gekomen uit de noodzaak om het lichaam te beschermen tegen de weersomstandigheden na de afname van de lichaamsbeharing en nadat de mens in koudere streken is gaan leven. De hoeveelheid lichaamsbedekking is niet alleen een kwestie van warmte en bescherming maar hangt ook af van sociale factoren. In sommige culturen en omstandigheden is gekleed gaan de norm terwijl men in andere situaties verwacht wordt naakt te zijn. Naaktheid hangt in alle culturen samen met verwachtingen rond bescheidenheid, gepastheid en andere sociale normen. Vaak zijn er ook wettelijke aspecten van naaktheid.
In de loop van de eeuwen en decennia zijn de maatschappelijke opvattingen over wat preuts is veranderlijk. In het begin van de eenentwintigste eeuw wordt door sommige commentatoren in de samenleving een tendens naar meer preutsheid gesignaleerd die onder meer tot uiting komt in het afwijzen van naturisme, topless baden en dergelijke; vormen van openbare naaktheid die in de 70'er tot 90'er jaren van de twintigste eeuw in Noordwest-Europa gebruikelijker waren. Zij signaleren een sterke invloed van Noord-Amerikaanse puriteinse opvattingen via de media en sociale netwerken. De periode voor de Eerste Wereldoorlog alsook het interbellum werden onder meer gekenmerkt door een grote seksuele vrijheid en openheid, tenminste onder kunstenaars en in de grote steden van Europa. Zo ook FKK.

Naturisme is het verschil tussen het verstand en de natuur, waartoe ook het eigen lichaam behoort, tegenwoordig uitgewerkt doormiddel van grotere geslachtsdelen (want dan ben je meer en beter dan de ander) en daaraan kenmerkend maken met als gevolg een verpreutsing.

De Middeleeuwen kunnen niet als preuts gekarakteriseerd worden. Beelden werden gemaakt van belangrijke mensen vol naakte mannen en vrouwen. Preutsheid in Europa door de kerken vindt zijn oorsprong vooral in de tijd van het Oude Testament en de patriarchale samenlevingen in die tijd, waar het uiterst belangrijk was te weten hoe de familiaire verwantschappen lagen en al het seksuele strikt taboe of geritualiseerd was. Dit terwijl de kerken vol hingen met naakte muur- en raamschilderingen (de menselijke drift tot seksuele handelingen in kerken achterwegen gelaten in dit stuk). Preutsheid in Europa algemeen heeft zijn voortzetting gedaan rond 1970/1975.

Naturisme is een oergevoel(cultuur) en beleving vanuit de natuur, met respect voor mens en natuur en milieu. Het naturisme wordt vaak door mensen van buitenaf geassocieerd als een vorm van seksualiteit waarbij de nadruk niet meteen ligt op geslachtsgemeenschap maar op de gevoelens eromheen, vooral op het opbouwen van verlangen naar geslachtsgemeenschap terwijl dit totaal misplaatst is. Dit komt door aanleiding van de media- en porno-industrie/kledingindustrie & reclamebureaus, aangeleerd gedrag door o.a. kerken/religies/tv en gemanipuleerde denkwijze bij de mens. Terug komend op schaamte: schaamte is een rotgevoel en het houd je tegen in je ontwikkeling. Hoog tijd om je gevoelens van schaamte los te laten.